Thursday, April 18"सञ्चार समाज को ऐना हो ।"
Shadow

बिधार्थी हरु को लागि प्रती महिना १२५० देखी २००० क्यानडेली डलर

सरोज श्रेष्ठ:टोरेन्टटो(क्यानडा)

क्यानडा सरकारले बिदेशी बिधार्थी हरु को लागि प्रती महिना १२५० देखी २००० क्यानडेली डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *