Wednesday, May 29"सञ्चार समाज को ऐना हो ।"
Shadow

यात्री:लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा

कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री

कुन मन्दिरमा जाने हो ?

कुन सामग्री पुजा गर्नेसाथ कसोरी लाने हो ?

मानिसहरूका काँध चढीकुन देवपुरीमा जाने हो ?
हाडहरूका सुन्दर खम्बामांस पिण्डका दिवार ।

मस्तिस्कको यो सुनको छानाइन्द्रियहरुका द्वार !

नसा-नदिका तरल तरङ्ग,मन्दिर आफू अपार ।
कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री,कुन मन्दिरको द्वार ?

मनको सुन्दर सिंहासनमाजगदिश्वरको राज ।

चेतनको यो ज्योति हिरण्य,उसको शिरको ताज ।
शरिरको यो सुन्दर मन्दिर,विश्वक्षेत्रको माझ ।

भित्र छ ईश्वर बाहिर आँखाखोजि हिंडछौ कुन पुर ?

ईश्वर बस्तछ गहिराइमा,सतह बहन्छौ कति दूर ?
खोजी गर्छौ ? हृदय उगाऊ,बत्ति बाली तेज प्रचुर 

साथी यात्री बीच सडकमा,ईश्वर हिंडछ साथ

चुम्दछ ईश्वर काम सुनौलागरीरहेको हात
छुन्छ तिलस्मी करले उसले,सेवकहरूको माथ ।

सडक किनारा गाउँछ ईश्वरचराहरूको तानामा

बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूकोपीडा, दु:खको गानामा
दर्शन किन्तु कहीं दिंदैन,चर्म-चक्षुले कानामा ।

कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री,कुन नवदेश बिरानामा ?

फर्क फर्क हे ! जाऊ समाऊ,मानिसहरूको पाउ।

मलम लगाऊ आर्तहरूको,छहराइरहेको घाउ

 मानिस भई ईश्वरको योदिव्य मुहार हँसाऊ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *